Dotaz: Prosím můžete vyjmenovat základních pět pravidel komunikace mezi mužem a ženou?

Kdyby bylo možné najít soubor pravidel, tak tento „návod“ by byl vyvážen zlatem. Nic takového ale neexistuje. Následující seznam poskytuje několik možností, které stojí za úvahu.

  1. Základem vzájemné komunikace je přístup obou partnerů. Komunikace ve vztahu musí být založena na úctě a respektu k druhému. Uvědomění si, že každý z nás dvou má za vztah odpovědnost.
  2. Důležité je být si vědom toho, že partner nečte naše myšlenky. Tím pádem žádná naše žádost, výčitka, nápad, požadavek, když není vysloven, nemůže být splněn a oceněn. Toto souvisí s naším často nerealistickým očekáváním, že partnerská komunikace není po čase nutná, protože to „ten druhý “to” musí cítit a vědět“. Vyjádřit a vyslovovat své očekávání je cesta k tomu, jak se vyhnout zklamání a nedorozumění.
  3. Nebát se konfliktů, neschovávat se před nimi. Konflikty jsou nepříjemné, ale přinášejí možnost vzájemně se pochopit a posunout dál. Zametáním pod koberec a ignorováním problémů jenom roste napětí v komunikaci na všech úrovních.

Ve vzájemné výměně názorů máme samozřejmě právo udělat chyby, být zranitelný a nedokonalý. Cílem konfliktu není určit vítěze a poraženého ale vzájemně si vyjasnit co a proč se ve vztahu děje, co nám aktuálně nevyhovuje.

Misunderstanding

  1. S konflikty se váže i schopnost naslouchat a nechat druhého mluvit.

Naslouchat neznamená jenom „slyšet“ ale aktivně se snažit porozumět sdělení partnera. Vyjasňovacími otázkami, věnováním prostoru a času pro partnerovo sdělení.

Mluvení zase není jenom „záplava slov“ ale ochota upřímně sdělit a vyjádřit své pocity, potřeby, nálady, zklamání, očekávání apod. Je příjemné a užitečné, když se partnerům podaří vynést na povrch skryté pohnutky, a tak zrušit stereotypní a ubíjející komunikaci.

  1. Při komunikaci s partnerem je potřebné navzájem se oceňovat, projevovat své city a poskytovat si podporu. To souvisí se schopností milovat druhého, i když úplně neodpovídá našemu ideálnímu protějšku.

Setkání a komunikace s partnerem by měla být možností vzájemného objevování se dvou osobností, ne rutinou, povinností. Každý rád uslyší, i několikrát, jednoduché a upřímně vyslovené „Mám Tě rád-a“.

Potřebujete odbornou pomoc?