• Máte pocit méněcennosti, který skrýváte před okolím?
  • Cítíte se osaměle a Váš život jako by ztrácel smysl?
  • Nedaří se Vám v partnerských vztazích?

Věnuji se tématu coming out-u, hledání vlastní identity a smyslu života, partnerským problémům v homosexuálních svazcích. Můžu Vám pomoct a poradit formou individuální terapie nebo konzultací.

Vycházím z teoretického základu přístupu PCA –  Person Centered Approach (Přístup zaměřen na člověka).

Při práci s gay komunitou mě ovlivnili a inspirovali, kromě samotných klientů, například i knížky „The Velvet Rage: Overcoming the Pain of Growing Up Gay in a Straight Man’s World“ A. Downse (Velmi amatérsky jsem se pokusil přičinit o její vydání v českém překladu, ale výtisky knihy i s mým dopisem zmizely ve vydavatelstvích, akorát jedna se mi vrátila. Tak doufám, že ty zbylé si našly své čtenáře.) a „Uncharted Lives: Understanding the Life Passages of Gay Men“ od S. Siegela.

Nepravidelně čtu časopisy Advocate, OUT, Attitude, LUI a Gay Times.

Naposledy mně zaujaly upřímná slova z interview s členem populární skupiny, který řekl: “…and yet recently I feel like the idea of pride and not being ashamed is quite…militant? It´s almost seen as weakness or bordering on homophobic to admit that you´re ashamed of being gay in any situational circumstance. Of course we     SHOULDN´T feel ashamed of being gay – but I often do. Not all the time of course, and I don´t want to be, but I am…“ což v překladu znamená přibližně…nicméně poslední dobou mám pocit, že myšlenka pocitu hrdosti a nestydět se je trocha …militantní? Je to vnímáno skoro jako slabost nebo hraničící až s homofóbií přiznat si, že se za nějakých okolností stydíte být gayem. Samozřejmě, že bychom se NEMĚLI za to, že jsme gayové, stydět– ale já se tak cítím často. Ne pořád, samozřejmě, a to se ani nechci, ale cítím se tak…“ Tento vnitřní konflikt je často tématem sezení s gay klientelou.

Diskrétnost a zachování mlčenlivosti ohledně toho, co je probíráno v rámci sezení, je pro mě samozřejmostí a profesionálním standardem.

Obrázky použité s laskavým svolením Erik Rivera, www.elninoterrible.com

danzadelmolinilloerik reyosoerik menage14erik

Potřebujete odbornou pomoc?