Někdy se v bulvárních časopisech dají najít skutečně perly. Tentokrát mě zaujal slovenský časopis „Rytmus života“ a článek „ Záhady mužskej homosexuality – Aké sú duchovné príčiny inej orientácie?“, který vyšel začátkem dubna tohoto roku.

Článek je odpovědí na emaily čtenářek, matek, kterých synové se přiznali k homosexualitě. Těžko jej nazvat podporou pro rodiče, kteří se musí vyrovnat s touto skutečností. Prezentování mužské homosexuality v 21. století jako nějaké „záhady“ kterou autor objasňuje „duchovním pohledem“ působí spíše jako hledání senzací.

Na první pročtení jsem nabyl dojmu, že jsem se dostal někde do minulosti. Článek se sice snaží přinést i pozitivní pohledy a vysvětlení, celkově ale na mě působí rozpačitě. I když v úvodní části proklamuje, že „cílem není někoho urazit nebo degradovat“, zůstává záhadou, co tedy bylo skutečným cílem článku. To, že jej napsal „věštec Petr“, nedodává velkou důvěru.

Nechávám na posouzení každého, jestli je množství ezoterických náhledů v článku vyváženo střízlivým a vědecky podloženým názorem. Pochybuji, jestli průměrný čtenář, který čeká jasné odpovědi a pomoc při orientaci se ve složitém fenoménu, získá pohled, který je v souladu se současným stavem vědy. Nedokážu taktéž odhadnout, jestli článek určený pro rodiče, kteří se dozvěděli od syna informaci o jiné sexuální orientaci, jim ezoterickými postřehy, nebo návody pomáhá tak, aby došlo k pochopení, nebo alespoň k toleranci z jejích strany.

Jaký by mohl mít vliv tento článek na sebe vnímání mladého člověka, který prožívá zmatek, když zjišťuje svoji jinakost, nechci domýšlet a vzhledem k zaměření a cílové skupině časopisu doufám, že k takovéto situaci snad ani nedojde.

Co mě znepokojuje je, že článek vyšel v médiu s velkým dosahem, a formuje názory a ovlivňuje představy z mého pohledu nesprávným způsobem a směrem.

Článek vyšel a na tom už nic nejde změnit. Po jeho pročtení jsem si znova uvědomil, jaký velký význam má projekt https://www.sbarvouven.cz/